• Мобилен:+359 (88) 8039 599
  • Мобилен:+359 (88) 6677 599
  • E-mail: ekooreh@gmail.com

Как се отглеждат орехите?

отглеждане на орехиДълъг е пътят от засаждането на един орех в овощната градина, до доставка на пресни и вкусни ядки на местния пазар. Научете повече за този процеса , както и строгите стандарти за качество и безопасност на храните, регулирани от министерството на земеделието и храните.

Всяка стъпка в процеса на размножаване, прибиране на реколтата, нейното опаковане и дистрибуция на пазара, изисква грижи и внимание. В момента на Българския пазар има над 500+ орехови производители (голяма част частни земеделски производители и семейни ферми).  Много от тях  са в бизнеса с орехи в продължение на десетилетия.

Земеделски производител Фидоси Ангелов, собственикът на този сайт, разполага с над 150 дка. овощни градини, посветени само с производството орех. Той отглежда следните сортове орехи, популярни у нас: Извор 10, Шейново, Сливен, Дряново. 

Особености на сортовете орехи:

Извор 10 - Плодовете на сорта орехи Извор 10 са средно едри ( 9,5 гр. ), с тънка черупка. Ядките са охранени, с висока масленост – 55,7%, с много добър вкус. Образува цветните си пъпки и на странични клонки. Дървото образува широка, сравнително рядка корона. Опложда се от Шейново и Сливенски. Сортът встъпва рано в плододаване и е много родовит, но при отглеждането му при засушливи условия плодовете остават дребни с недохранена ядка. Устойчив е на антрактноза и бактериоза.

Шейново – Плодът е средно едър (10,88 гр. ) , продълговат, овален до елипсовиден, малко сплеснат по шева към върха и съвсем слабо по хълбока към основата. Черупката е тънка и се чупи лесно. Ядката представлява 51% от теглото на плода и се отделя много добре. Маслеността е (71.4%) и е с много добри вкусови качества. Дървото има умерен растеж, устойчивост на ниски зимни температури. Слабо чуствителен е на антрактноза. Сортът орехи Шейново плододава почти изобилно и редовно.

Сливен – Плодове средно едри ( 13,80гр. ) , продълговато елипсовидни, доста здрави. Ядката се отделя много добре от черупката. Тя е добре охранена и съставлява 53% от теглото на плода. Има висок процент мазнина – 74,4%. Дърво мощно, с широко разлята корона. Опложда се от сортовете орехи Джиновски и Дряновски. Слабо чувствително е на болестта антрактноза.

Дряново -  Плодовете на този сорт орехи са едри до много едри ( 14,68гр. ), кръгли, доста здрави. Ядката се отделя лесно от черупката, охранена е и изпълва много добре черупковата празнина. Рандеманът е 51%, а маслеността – 67,39%. Дърво силно растящо с рядка куполовидна корона. Опложда се от сортовете орехи Шейново и Пловдивски. Практически устойчив е на болестта антракноза, но е доста чувствителен на бактериоза.

Екологичните условия при отглеждане на орех:

Орехът предпочита по-топли места, с по-мека зима и по-малко повратни мразове. По време на дълбокия покой дърветата успешно понасят температури до -28°С. Те обаче започват рано сокодвижението и се повреждат много от повратни мразове.

Орехът е чувствителен на екстремни горещини и продължителни атмосферни засушавания, които водят до потискане растежа и понижаване качеството на плодовете.

Орехът е светлолюбиво овощно растение. Единично засадените дървета са мощни, продуктивни, дълговечни. При отглеждане в гъсти насаждения взаимното засенчване се отразява неблагоприятно на развитието на растенията. Изискванията на ореха към почвените условия не са големи, стига почвата да е дълбока, пропусклива, топла, с дълбоко разположени подпочвени води.

Особености при отглеждането на орехи при различните видове:

Различията в срока на цъфтежа на мъжките и на женските цветове на някои от сортовете орехи налагат съвместно засаждане с други сортове, при което се създават условия за взаимно опрашване и оплождане.

Ореховите дървета се формират по свободнорастяща корона с високи стъбла (1,5-2 м), позволяващи механизирано прибиране на плодовете и осигуряващи подходящ материал за дървообработващата промишленост при изкореняване на насажденията.

По време на пълното плододаване на ореха периодично се извършва резитба на ореха за просветляване на короните. Големите разстояния на засаждане на орехи позволяват отглеждането на уплътнители от скороплодни овощни видове (вишня, праскова, кайсия, бадем), които се разполагат обикновено в междуредията, но може да заемат и свободните пространства в редовете.

До израстване на ореховите дървета тези уплътнители осигуряват допълнителни доходи. След като ореховите дървета започнат да пречат на тяхното развитие, те се изкореняват.

Почвената повърхност в ореховите градини се поддържа предимно в черна угар. В младите орехови градини (до 6-8 години) без уплътнители може да се отглеждат междуредови култури.

В места с валежи над 800 мм и при поливни условия почвената повърхност в ореховите градини може да бъде затревена. Върху наклонени терени тревната растителност намалява щетите от водната и ветровата ерозия на почвата.

Торенето на орехите в овощните градини с уплътнители е в зависимост не само от изискванията на основната култура, а и на уплътнителите. В плододаващите насаждения се внасят органични и минерални торове, както при другите култури.

Орехът се отглежда обикновено при неполивни условия, но поливките през първите 5-6 седмици след цъфтежа и по време на формиране и нарастване на ядката през юли, август и септември се отразяват благоприятно на плододаването.