• Мобилен:+359 (88) 8039 599
  • Мобилен:+359 (88) 6677 599
  • E-mail: ekooreh@gmail.com

Текстилни бои от зелената обвивка

Текстилни боиОреховите обелки са много надеждна суровина пред производителите на естествени бои с цел постигане на добри количества, разумна цена и трайност на боите. Постига се широка цветова гама с ореховата боя, която е подходяща за багрене на вълна, памук, коприна, вискоза, найлон, полиестерни и целулозни тъкани, както и за обработена кожа.

В миналото растенията са били традиционни източници на естествени багрила за текстилната промишленост. През 19-ти век те биват изместени от синтетичните бои,които се произвеждат лесно,на разумна цена и в големи количества,осигуряват широка цветова гама и трайност на постигнатия цвят.

Напоследък обаче се наблюдава тенденция към завръщане на естествените багрила. Основните причини са от икономическо,здравно и екологосъобразно естество. Използването на зелената орехова обвивка за производството на естествени багрила има изключително много предимства:

  • Създават се нови,безопасни за човека продукти за разлика от синтетичните багрилни препарати,повечето от които са алергични и токсични;
  • Предлаганите продукти са с голяма трайност на постигнатия при багренето на тъканите цвят;предлага продукти за багрене на най-разпространените текстилни тъкани-вълна,памук,лен и коноп;намира приложение в козметиката,хранително-вкусовата и бояджийската промишленост;
  • Води до натрупване на биомаса,която може да се използва за наторяване или като енергиен източник;е екологосъобразно.